Waarom sancties niet werken

rusland ukraine

Waarom sancties niet werken

Linux in Rusland

Marjan Waldorp

Telkens weer verbaas ik me over de kortzichtigheid en naïviteit van onze Westerse leiders. Verblind door globalistische ideologie en verzadigd van superioriteitsgevoel -onze Westerse normen en waarden- lijken ze de impact van hun handelen totaal niet te overzien. Zo werd de EU volledig verrast door de stap van Rusland om de betaling van gasleveranties in Roebels te eisen, een logisch antwoord op het door het Westen naasten van Russische banktegoeden.

Bij het opstellen van sancties lijken Westerse leiders er vanuit te gaan dat de gesanctioneerden de strafmaatregelen lijdzaam zullen ondergaan, maar zo werkt het natuurlijk niet. Wanneer jij zetten op het schaakbord doet, kun je er op rekenen dat je opponent tegenzetten zal doen. Daarnaast zullen derde partijen zich gaan herpositioneren en trachten te profiteren van de nieuwe geopolitieke situatie.

Een mooi voorbeeld van dat laatste is de terugtrekking van Shell uit Rusland. Shell verwacht daardoor 4 à 5 miljard dollar op de balans te moeten afschrijven! Chinese en Indiase bedrijven gaan de activiteiten overnemen en slaan hun slag. 1 2 Terwijl het Westen zichzelf in de voet schiet, breiden China en India hun invloed in de wereld uit. Het sluit mooi aan bij de stelling van Sid Lukkassen in zijn nieuwe boek "Wees Afgrondelijk" dat waar politiek rechts gericht is op resultaat, links gefocust is op goede intenties, het z.g. deugen. 3

Onlangs besloot Microsoft de verkoop van al zijn producten en diensten in Rusland op te schorten. 4 Ik vroeg mij af hoe Rusland dit ging opvangen, want Microsoft speelt in de IT-infrastructuur van de meeste landen een grote rol. Overheden, bedrijven en banken maken intensief gebruik van Microsoft producten. Daarbij gaat het niet alleen om Windows, maar ook om databases, webservers, programmeertalen, beheergereedschappen, enz. Wanneer Microsoft in Nederland zou stoppen met verkoop van haar producten, zou dat een ramp zijn. De IT-machinerie zou snel gaan haperen en een moderne maatschappij kan niet meer functioneren zonder die machinerie.

Dus hoe gaat de Russische maatschappij overleven, nu Microsoft de IT-stekker eruit getrokken heeft? Een goeie vraag, maar wat blijkt? Rusland is al jaren geleden begonnen zich tegen een dergelijk scenario in te dekken. Op 17-10-2010 vaardigde de Russische regering een decreet uit dat federale autoriteiten en budgetteringsinstellingen verplichtte om vrije software te gaan gebruiken. 5 Het Russische technologiebedrijf RusBITech ontwikkelde een Russische versie van het Open Source besturingssysteem Linux, "Astra Linux". 6 De primaire doelgroep was het Russische leger en veiligheidsdiensten. Astra Linux is gecertificeerd door het Russische Ministerie van Defensie, de Federale Dienst voor Technische Controle en Export (FSTEC) en de Federale Veiligheidsdienst (FSB).

Astra Linux wordt o.a. gebruikt door het Russian National Center for Defence Control
Bron: Mil.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

De ontwikkeling van Astra Linux maakt deel uit van het programma voor "Import Substitutie Industrialisering" (ISI), een programma om buitenlandse import te vervangen door binnenlandse productie, teneinde de eigen economie te stimuleren en tegelijk minder afhankelijk te worden van het buitenland. Astra Linux wordt inmiddels gebruikt door instellingen voor gezondheid, onderwijs en andere overheidsinstellingen, de Russische Spoorwegen, Gazprom, Rosatom, enz. Ook is Astra Linux wijd verbreid onder particulieren als besturingssysteem voor PC's en tablets. Dus "bye, bye" Microsoft, Apple, Oracle en andere Westerse IT-bedrijven! Rusland doet het op eigen kracht. De strafmaatregel van Microsoft zal dus vooral de nog in Rusland aanwezige buitenlandse bedrijven treffen. Het zal hun exit versnellen.

En dat is dus waarom sancties niet goed werken. Het is naïef om te denken dat je tegenstander stil zal blijven zitten, terwijl hij door jou geschoren wordt. Sterker nog, een slimme tegenstander zoals Rusland onderkent tijdig zijn zwaktes, neemt maatregelen en snijdt je op voorhand de pas af. Het adagium "Regeren is vooruitzien!" heeft in de niet-Westerse wereld nog wel degelijk betekenis!

Zie ook:

Vorige Bericht Volgende Bericht